Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir?

Alkol bağımlılığı bireyin aşırı miktarda alkol tüketmesi, her an alkol tüketmek istemesi ve alkol olmadığı zamanlarda yoksunluk belirtilerinin izlenmesiyle karakterize alkol tüketim bozukluğudur. Alkol bağımlılığı toplumda alkolü sevmekle karıştırılır. Oysa alkol bağımlılığı olan bireyler normalden oldukça fazla alkol tüketmekte ve alkol almaya dair denetimini kaybetmektedir. Bireyin zihni alkolle o kadar doludur ki başka bir şey düşünemez hale gelir ve yoğun alkol tüketimine bağlı olarak sosyal yaşamı, fiziksel ve psikolojik sağlığı olumsuz etkilenir. 

ALKOL BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ

Birey alkol kullanımıyla çevresindeki kişileri ihmal etmeye başlar, görev ve sorumluluklarını yerine getiremez hale gelir. Yoğun alkol kullanımı bireyin yalnızlaşmasına neden olur, maddi kayıplar yaşanır. Yaşamını olumsuz etkilediğini bildiği halde alkol kullanımını durduramaz, durdurmayı denediğinde titreme, odaklanamama, ağız kuruluğu gibi yoksunluk belirtileri yaşanır. 

DSM-5 tanı ölçütüne göre alkol kullanım bozukluğu;

A- On iki aylık bir sürede aşağıdakilerden en az ikisi ile kendini gösteren, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da işlevsellikte düşmeye yol açan sorunlu bir alkol kullanım örüntüsü:

 • Çoğu kez, istendiğinden daha büyük ölçüde ya da daha uzun süreli olarak alkol alınır.
 • Alkol kullanmayı bırakmak ya da denetim altında tutmak için sürekli bir istek ya da bir sonuç vermeyen çabalar vardır.
 • Alkol elde etmek, alkol kullanmak ya da yarattığı etkilerden kurtulmak için gerekli etkinliklere çok zaman ayrılır.
 • Alkol kullanmaya içinin gitmesi ya da alkol kullanmak için çok büyük bir istek duyma ya da kendini zorlanmış hissetme.
 • İşte, okulda ya da evdeki konumunun gereği olan başlıca yükümlülüklerini yerine getirememe ile sonuçlanan, yineleyici alkol kullanımı.
 • Alkolün etkilerinin neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da yineleyici toplumsal ya da kişilerarası sorunlar olmasına karşın alkol kullanımını sürdürme. 
 • Alkol kullanımından ötürü önemli birtakım toplumsal, işle ilgili etkinliklerin ya da eğlenme-dinlenme etkinliklerinin bırakılması ya da azaltılması.
 • Yineleyici bir biçimde, tehlikeli olabilecek durumlarda alkol kullanma. 
 • Büyük bir olasılıkla alkolün neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da yineleyici bedensel ya da ruhsal bir sorunu olduğu bilgisine karşın alkol kullanımı sürdürülür.
 • Aşağıdakilerden biriyle tanımlandığı üzere, dayanıklılık (tolerans) gelişmiş olması:
 1. Esrikliği ya da istenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artan ölçülerde alkol kullanma gereksinimi.
 2. Aynı ölçüde alkol kullanımının sürdürülmesine karşın belirgin olarak daha az etki sağlanması. 
 • Aşağıdakilerden biriyle tanımlandığı üzere, yoksunluk gelişmiş olması:
 1. Alkole özgü yoksunluk sendromu
 2. Yoksunluk belirtilerinden kurtulmak ya da kaçınmak için alkol (ya da benzodiazepin gibi yakından ilişkili bir madde) alınır.

Alkol Yoksunluğu Nedir?

Uzun süreli yüksek miktarda alkol kullanımının azaltılması ya da bırakılmasıyla ortaya çıkan birtakım fiziksel ve ruhsal belirtilerdir. Alkol yoksunluğu sürecinde vücutta ısı artışı (hipertermi), terleme/titreme, baş ağrısı, kaygı, uykusuzluk, bunaltı ve algı bozuklukları gözlenmektedir. 

ALKOL BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ

Alkol bağımlılığı bir beyin hastalığıdır ve tedavi edilmesi gerekir. Tedavide en önemli nokta bireyin alkol bağımlısı olduğunu kabul etmesi ve tedaviyi istemesidir. Alkol bağımlılığı ilaç ve psikoterapi yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir. Tedavide çeşitli ilaçlar ve farklı birçok psikoterapi yöntemleri kullanılabilir. Bireysel terapi gibi grup terapileri de sıklıkla kullanılan yöntemler arasındadır. Tedavinin tamamlanmasından sonra nüks etme oranı yüksek olması nedeniyle belirli aralıklarla bireyin psikoterapiye devam etmesi sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine fayda sağlamaktadır.

Ruh Sağlığınız İçin Temel Hizmetler Sunuyoruz

Kliniğimizde online psikiyatrik görüşme ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir.

Çalışma Saattlerimiz

+90 541 645 15 89

iris psikoterapi logo 1.1.3 yeni@4x

Kuruluş amacı; ruh sağlığı alanında bilimsel veriler ışığında tedavi, terapi ve eğitim hizmetleri sunmak, vizyonu; merkezine öncelikle empatik yaklaşımı koyan, ruhsal hastalıklar ve psikolojik sorunlara en son bilimsel kanıtlara dayalı ve etik ilkeleri benimseyerek güncel tedavi olanaklarını danışanlarına ulaştırmaktır.

Haber Bültenimize Kayıt Olun

İris Psikoterapi – Psikiyatri & Psikoterapi

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.