Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanter (MMPI)

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) bireylerin kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koymak amacıyla uygulanır. Kişilik özelliklerinin yanı sıra bireydeki psikopatolojik belirtiler hakkında doğru bilgiyi sağlar. Birden fazla belirti hakkında değerlendirme olanağı sağladığı için ‘’çok yönlü’’ olarak adlandırılır ve klinik alanda en yaygın şekilde kullanılan kişilik testidir. Yıllar içerisinde farklı versiyonları geliştirilmiştir. Ölçek kapsamındaki soru sayısı farklı versiyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Ruh sağlığı alanında uzman kişiler tarafından uygulanan bu ölçek bireyde var olan bozuklukları değerlendirmek, tanı ve teşhis koymak ya da tedavi sonrası tedavi etkililiğini değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.

Psikolojik Testler için Kliniğimizden Randevu Alabilirsiniz

iris psikoterapi logo 1.1.3 yeni@4x

Kuruluş amacı; ruh sağlığı alanında bilimsel veriler ışığında tedavi, terapi ve eğitim hizmetleri sunmak, vizyonu; merkezine öncelikle empatik yaklaşımı koyan, ruhsal hastalıklar ve psikolojik sorunlara en son bilimsel kanıtlara dayalı ve etik ilkeleri benimseyerek güncel tedavi olanaklarını danışanlarına ulaştırmaktır.

Haber Bültenimize Kayıt Olun

İris Psikoterapi – Psikiyatri & Psikoterapi

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.