Fobik Bozukluklar ile İlgili Kısa Bilgiler

Fobik Bozukluklar ile İlgili Kısa Bilgiler

Fobik bozukluk nedir?

fobik bozukluk nedir

 

 

Ciddi bir tehlike kaynağı olmayan nesne ya da duruma karşı sürekli ve aşırı korkudur. Fobik bozuklukta korkulan öğeden kaçınma ve korkulan öğeyle karşılaşıldığında gerçekçi olmayan aşırı bir risk algısından söz edilir. 

Fobi türleri

fobi türleri nelerdir

 

Fobiler sınıflandırılırken 100’ü aşkın fobi türü tanımlanmıştır. Tarihsel olarak incelendiğinde bazı fobilerin artık eskisi kadar yaygın olmadığı gözlenirken yeni çalışmalarda her geçen gün yeni fobi türlerinin eklendiği üzerinde durulmuştur.

Özgül Fobi

özgül fobi nedir Belirli nesne ya da durumlardan anormal şekilde korkma durumudur. Fobide yaşanan korku,tepki ve kaygı orantısız şiddettedir. Birey bu abartılı durumdan rahatsızlık duymaktadır ve bu ortamlardan kaçınmaktadır. Kaçınma davranışı arttıkça korkuları, korkuları arttıkça kaçınmaları artar. Bu kısır döngü yıllarca sürebilmektedir.

 • Özgül fobi sıradan korkudan abartılı ve mantıksız olması, bireyin günlük yaşamını ciddi şekilde etkilemesi ile birbirinden ayrılmaktadır.
 • Özgül fobi sıklıkla çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan bir bunaltı bozukluğudur.
 • Yaşam boyu görülme sıklığı %11 olup en yaygın görülen ruhsal hastalıktır.
 • Dul ve boşanmış bireylerde, bekar ve evlilere göre daha fazla özgül fobi vardır.
 • Örümcek, kedi, karanlık, fırtına, kapalı yer, yükseklik fobileri en sık karşılaşılan özgül fobiler olarak sayılmaktadır.
 • Bu özgül fobiler ortamda bulunmadığı zaman hasta herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır. Hasta bu nesne ve durumlarla karşılaşabilme ihtimaline karşı bulunduğu ortamı kontrol eder ve bu sıkıntıdan kendisini korumaya çalışır.
 • Yalnız fobi nesne veya durumuyla karşılaşılırsa panik derecesinde korku ortaya çıkabilmektedir.
 • Özgül fobilerin tedavisi mümkün olup kesin sonuç alınabilmektedir.

Fobiler alıştırmaya dayanan Bilişsel Davranışçı Terapilerle (BDT) tedavi edilebilmektedir. Bireysel ya da grup tedavisi uygulanabilmektedir.

Özgül fobilerin hastalar ve aileler için hastalık olarak görülmemesi hastanın yaşam kalitesini oldukça etkilemektedir. Korku ve kaygılar hastanın hayatını kısıtlasa da uygun tedavi yöntemleriyle bu duygu ve düşüncelerden kurtulmak mümkündür.

Sosyal fobi nedir?


sosyal fobi nedir Bireyin başkaları tarafından gözlemlendiği durumlarda korku ve/veya anksiyete yaşamasıdır.
Sosyal fobide bireyler toplumsal alanlarda gülünç ya da utanç verici duruma düşmekten endişe duyarlar. Bu durum zamanla sosyal ilişkilerde bozulma, şiddetli anksiyete veya depresyonla sonuçlanarak ciddi durumlara sebep olabilir.

Sosyal fobinin ortaya çıktığı durumlar:

 • Biriyle tanışma/yabancılarla konuşma
 • Telefonla konuşma
 • Bir iş yaparken izlenme
 • Toplum önünde konuşma
 • Başkalarıyla birlikte yemek yeme
 • Otorite durumundaki kişilerle birlikte olma

Sosyal fobinin ortaya çıktığı durumlardaki belirtiler:

 • Çarpıntı
 • Titreme
 • Terleme
 • Kaslarda genginlik
 • Karında huzursuzluk
 • Ateş basması ya da üşüme hissi

Zenofobi

zenofobi

 

 

Zenofobi, yabancı korkusu/yabancı nefreti olarak tanımlanır. Kişi kendisinden farklı olana veya yabancılara karşı korku, nefret, öfke ve tiksinti hisseder. Kendisini ona karşı üstün görür ve bu durum kişinin yabancılara karşı olumsuz davranışlar sergilemesine neden olur.

Yazıyı Paylaş

Bize Ulaşın

Çalışma saatlerimiz.

Pazartesi – Cumartesi

09:30 – 18:30

+90 541 645 15 89

iris psikoterapi logo 1.1.3 yeni@4x

Kuruluş amacı; ruh sağlığı alanında bilimsel veriler ışığında tedavi, terapi ve eğitim hizmetleri sunmak, vizyonu; merkezine öncelikle empatik yaklaşımı koyan, ruhsal hastalıklar ve psikolojik sorunlara en son bilimsel kanıtlara dayalı ve etik ilkeleri benimseyerek güncel tedavi olanaklarını danışanlarına ulaştırmaktır.

Haber Bültenimize Kayıt Olun

İris Psikoterapi – Psikiyatri & Psikoterapi

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.