Bağımlılıkta BDT Uygulamaları Eğitimi

Eğitimler
bağımlılıkta bdt, uygulamları eğitimi iris psikoterapi neslihan akkisi kumsar eğitim duyurusu grup terapisi yapan hastalar

Bağımlılıkta BDT Uygulamaları Eğitimi

Bilişsel terapiler başlığı altında;

  • Beck’in adıyla birlikte anılan bilişsel (kognitif) terapi (BT)
  • Ellis’in geliştirdiği rasyonel emotif terapi (RET) ve
  • Bilişsel-davranışçı terapi (BDT) yer almakta olup,

her üçü de uygulama yönünden bilişsel süreçlere odaklandığından bilişsel terapiler başlığı altında bir arada incelenirler.

BDT; Psikolojik sorunların tedavisinde kanıt düzeyi en yüksek psikoterapi ekolü olarak yer almaktadır.

Bağımlılık ise tanısal sınıflandırmalarda zaman içinde değişikliklere uğramış bir kavram olmakla birlikte; bir maddenin yaşamı, sağlığı olumsuz etkilemesine ve kullanmaya başladıktan sonra kişinin kendisini durduramamasına neden olan bir durum olarak karşımıza çıkar. Çok çeşitli bağımlılıklar tanımlanmıştır. 

Güncel tedavi modaliteleri medikal tedavilerin yanısıra psikoeğitim, destek programları, kendine yardım programları, samba ve 12 basamak yaklaşımlar gibi grup terapilerinin yanısıra bireysel psikoterapi olarak da bilişsel davranışçı terapinin yerini vurgulamaktadır.

Spesifik bir alan olan bağımlılık özelinde BDT yaklaşımının paylaşılması hedeflenmiştir.

 

Neler Öğreneceğiz?

Bu eğitimde;

  • Bağımlılıkta Psikososyal Yaklaşımlar Nelerdir?
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?
  • Bilişsel Modelin ve BDT Yapısının Genel Tanımlamaları
  • Bağımlılığın Bilişsel Modeli
  • Bağımlılıkta BDT uygulamaları

​konuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Workshop 3 saat devam edecek olup, zoom üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim Kimlere Yönelik?

Eğitim; Psikolog, Psikolojik Danışman,  Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Danışmanı, Bağımlılık Danışmanı  gibi ruh sağlığı çalışanlarına ve ilgili branş öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.

Eğitim Tarihi /Saati  : 9 Ocak 2022 Pazar günü, 14.00 -17.00

Eğitim Ücreti             : 400 ₺

Eğitimci                      : Doç. Dr. Neslihan Akkişi Kumsar

Eğitim Kayıt Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler :

Bağımlılık,Bağımlılıkta bdt,BDT,Bilişsel davranışçı terapi
iris psikoterapi logo 1.1.3 yeni@4x

Kuruluş amacı; ruh sağlığı alanında bilimsel veriler ışığında tedavi, terapi ve eğitim hizmetleri sunmak, vizyonu; merkezine öncelikle empatik yaklaşımı koyan, ruhsal hastalıklar ve psikolojik sorunlara en son bilimsel kanıtlara dayalı ve etik ilkeleri benimseyerek güncel tedavi olanaklarını danışanlarına ulaştırmaktır.

Haber Bültenimize Kayıt Olun

İris Psikoterapi – Psikiyatri & Psikoterapi

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.